Piątek 4 października 2019r. był ważnym dniem dla społeczności uczniowskiej z klas 4-7. W tym dniu każdy uczeń brał udział w obchodach IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Znajomość tabliczki mnożenia jest niezwykle ważna dla każdego, gdyż wykorzystujemy ją często w trakcie obliczeń na lekcjach matematyki oraz wykonując praktyczne obliczenia w życiu codziennym.
W tym dniu 8-osobowy zespół uczniów z klasy 7 prowadził patrole egzaminacyjne w czasie przerw. Chętni uczniowie, nauczyciele oraz rodzice zdawali egzamin z tabliczki mnożenia. Każda osoba, która bezbłędnie wykonała obliczenia otrzymywała tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA, naklejkę, certyfikat oraz cukierka. W naszej szkole przeprowadzono 92 egzaminy. Pozytywnie zdało je 70 osób, wśród których było 10 rodziców i nauczycieli.
Ponadto na lekcji czwartej odbył się międzyklasowy turniej MISTRZOWIE TABLICZKI MNOŻENIA. W konkursie brały udział 3-osobowe zespoły z każdej klasy (4-8). Do zespołu klasa wybierała przedstawicieli z uczniów, którzy zdali egzamin i posiadali tytuł eksperta tabliczki mnożenia. Każda grupa losowała łamigłówkę do rozwiązania. Następnie zespoły miały 4 minuty na wykonanie zadania. Grupa, która pierwsza poprawnie rozwiązała łamigłówkę otrzymała 3p, pozostałe grupy 2p (jeśli również poprawnie rozwiązały łamigłówkę) lub 0p ( brak rozwiązania lub rozwiązanie błędne). Rywalizacja odbywała się w dwóch częściach. W pierwszej brali udział uczniowie z klas 4, 5a i 5b, a w drugiej z klas 6a, 6b i 7. Oczywiście łamigłówki zostały przydzielone do grup ze względu na stopień trudności. Starsze klasy rozwiązywały trudniejsze łamigłówki. Każda grupa miała do rozwiązania 5 łamigłówek, więc mogli maksymalnie otrzymać 15 pkt. W rywalizacji najlepsze okazały się klasy: 5a- 10pkt, 7 – 10pkt oraz 6b- 8pkt. O wyborze zwycięzcy zdecydowała dogrywka, w której zespoły układały Piramidę matematyczną – tabliczka mnożenia na czas. W tej konkurencji lepsza była klasa 7. Tytuł MISTRZOWIE TABLICZKI mnożenia otrzymali uczniowie z klasy 7. Klasa 5a zajęła drugie miejsce, a klasa 6b trzecie. Gratuluję wszystkim uczniom!