Dnia 5 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się VIII finał Konkursu Fotografii Przyrodniczej po hasłem „Co piszczy w trawie?”. Do konkursu przystąpiło 76 uczestników z 8 szkół naszej gminy. Młodzi przyrodnicy zaprezentowali ogromną różnorodność oraz wysoki poziom prac. Jury w składzie: p. Małgorzata Kopeć, p. Krzysztof Gerc oraz ks. Robert Morawski, miało bardzo trudne zadanie. Ostatecznie przyznano 25 wyróżnień oraz wyłoniono 3 laureatów:

I miejsce Stanisław Ożóg, SP nr 4 Skawina

II miejsce Jakub Figuła SP Jaśkowice

III miejsce Dominika, SP nr 1 w Skawinie

Na rozdanie nagród przybyli uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście: kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie p. Marek Marzec, dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego p. Mariusz Rusek, p. Andrzej Wrzoszczyk, przedstawiciel Rady Miejskiej w Skawinie, p. Bartłomiej Klimas – przewodniczący Rady Rodziców oraz członkowie jury –p. Krzysztof Gerc, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Skawinie oraz ks. Proboszcz Robert Morawski. Po przywitaniu gości przez panią dyrektor, w pięknym przedstawieniu ekologicznym wystąpili uczniowie klasy II. Później czekała wszystkich niespodzianka – żywa lekcja przyrody o owadach. Uczestniczy mogli pooglądać żywe okazy, dowiedzieć się o ich budowie i trybie życia. Odważni mogli pogłaskać karaczana. Po pokazie nastąpiło wręczenie nagród wyróżnionym oraz laureatom. Później zaproszono wszystkich na poczęstunek.  Jesteśmy wdzięczni sponsorom, dzięki którym mogliśmy nagrodzić aż 28 osób. Organizację konkursu wsparli: Krakowski Bank Spółdzielczy odział w Skawinie, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki w Krakowie, p. Magdalena i Paweł Leszczyńscy, p. Anna i Marek Trela. Mamy nadzieję że dzięki konkursowi rozbudzamy wśród uczniów zamiłowanie i szacunek do przyrody oraz wrażliwość na piękno otaczającego nas świata.