Dnia 9 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty na temat substancji psychoaktywnych, które przeprowadziła pani Katarzyna Kudyba z Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator”.

W spotkaniu wzięła udział klasa VI (15 osób, 90 minut), klasa VII (15 osób, 90 minut) oraz 11 nauczycieli (60 minut). W czasie zajęć zwrócono szczególna uwagę na zagrożenia jakie niosą za sobą substancje psychoaktywne – dopalacze, alkohol, narkotyki. Uczniowie byli bardzo aktywni. Atmosfera spotkania sprzyjała zadawaniu pytań, rozmowie i refleksji.
Prowadząca dla wzmocnienia przekazu wykorzystywała w pracy prezentację multimedialną, pracę w grupach. Zajęcia zwiększyły świadomość uczniów na temat negatywnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz wzbogaciła wiedzę nauczycieli na temat rynku „dopalaczowego”. Jesteśmy pewni, że zajęcia uchronią dzieci przed zachowaniami ryzykownymi oraz zagrożeniami czyhającymi w dzisiejszym świecie.